Error: Object reference not set to an instance of an object. Till fullmäktige i Norrmejerier - Norrmejerier: Gör gott
Start / Till fullmäktige i Norrmejerier
ko07.jpg

Till fullmäktige i Norrmejerier

Till fullmäktige till stämman 2020, stämmans valberedning, revisorer och styrelsens ledamöter:
Styrelsen har att förbereda föreningsstämman efter de stadgar vi har där dagordningen är tydlig och motioner ska hanteras. 
Det är fullmäktige som äger hur och vad man vill hantera på stämman förutom de lagstadgade punkterna såsom fastställa resultat och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Vi har fört dialog med kretsrådsordförande, valberedning och revisorer. Det har framkommit att valberedningens förslag är att genomföra valen.
Ytterligare förslag att bordlägga frågor på dagordningen har inte föreslagits förrän nu.
Därför har stämman förberetts i sin helhet i stället för en extra stämma som styrelsens inriktning har varit.

Ulla Bergström och Kjell Forsen

Klicka här för att komma till skrivelsen >>


Via mail den 22 maj 2020 har fullmäktige i Östra Norrbotten meddelat att man ställer sig bakom Piteå och Luleå älvdalars skrivelse ang. val och motionsbehandling.