Error: Object reference not set to an instance of an object. Sänkt avräkningspris från maj 2019 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Sänkt avräkningspris från maj 2019
Råvarupris maj.jpg

Sänkt avräkningspris från maj 2019

Lönsamheten har inte utvecklats som förväntat undre första kvartalet. Mot bakgrund av ovan har styrelsen fattat beslut att sänka baspriset med -10 öre under maj. Åtgärder för att sänka kostnader och öka lönsamheten i mejeriverksamheten pågår.