Error: Object reference not set to an instance of an object. Råvarupris maj 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Råvarupris maj 2020
Råvarupris maj 2020.jpg

Råvarupris maj 2020

Baspris/råvarupris höjs 10 öre från 1 maj 2020.

Utfall på försäljning och lönsamhet är i linje med förväntningar efter årets första tre månader. Det ackumulerade resultatet efter mars är 27 Mkr bättre än föregående år (17 MKr bättre justerat för samma mjölkpris i Kostnad såld vara).
Effekterna efter första månaden med Corona är att försäljning av framförallt färskvaror har förstärkts, osten är närmast opåverkad medan Gainomax försäljning har påverkats negativt. Försäljningen till restauranger och storkök har minskat samtidigt som dagligvaruhandeln har ökat i minst samma utsträckning. Sammanvägt gör vi bedömningen att höja baspris/råvarupris + 10 öre från 2020-05-01.

Ekotillägget sänks 10 öre från 1 maj 2020
Den totala betalningsförmågan för ekologiska produkter har dock inte stärkts. Vi sänker därför ekotillägget med 10 öre från 2020-05-01. Den totala ersättningen för ekologisk mjölk är därför oförändrad.
 
Vi kommer fortsatt att vara försiktiga med att höja baspris/råvarupris under 2020. Den reglering som nu sker är från ett lågt råvarupris.