Error: Object reference not set to an instance of an object. Råvarupris juli 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Råvarupris juli 2020
Råvarupris juli 2020.jpg

Råvarupris juli 2020

Oförändrat råvarupris juli 2020, med en sänkning av ekotillägget.
Försäljningen av ekologiska produkter fortsätter att minska nationellt och på egen marknad. Minskad försäljning till restauranger som följd av Corona-pandemin har ytterligare försämrat försäljningen av ekologisk mjölk. Vi har ett växande överskott av ekologiskt mjölk som vi bedömer kommer att vara ca 10 MKg per år 2020-2021 efter Corona-effekterna avklingat och att vi inte ser i närtid att efterfrågan på ekologiska produkter kommer att öka.

Den ekologiska marknaden i Europa ser annorlunda ut och har en fortsatt tillväxt. EU-kommissionens förslag till en ny strategi ”Farm to Fork” talar också för Eko ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur och när detta kommer att påverka Norrmejeriers eko försäljning är osäker.

Norrmejeriers mål för den totala invägning för mjölkråvara är fortsatt 210 mkg men vi ser framåt ett överskott på ekologisk mjölkråvara på ca 10 mkg.