Error: Object reference not set to an instance of an object. Oförändrat avräkningspris september 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Oförändrat avräkningspris september 2020
Råvarupris september 2020.jpg

Oförändrat avräkningspris september 2020

Försäljning och resultat i Juli har varit bra för både färskvaror och ost. Resultatet för andra tertialen, dvs maj-augusti, redovisas i början på oktober. Då fortsatt stor osäkerhet råder på marknaden lämnas avräkningspriset oförändrat i september.