Error: Object reference not set to an instance of an object. Oförändrat avräkningspris för april 2019 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Oförändrat avräkningspris för april 2019
Råvarupris april.jpg

Oförändrat avräkningspris för april 2019

På världsmarknaden fortsätter priserna på skummjölkspulver att stiga samtidigt som priserna på fett minskar. Vi ser just nu inga större rörelser på svenska marknaden, men priser på grädde och smör är under press som följd av högt utbud. Mot bakgrund av ovan lämnas avräkningspriset och ekotillägget oförändrat under april.