Error: Object reference not set to an instance of an object. Oförändrat avräkningspris februari - Norrmejerier: Gör gott
Start / Oförändrat avräkningspris februari
Råvarupris febr 2019.jpg

Oförändrat avräkningspris februari

 Norrmejeriers avräkningspris fastställs varje månad av styrelsen. Norrmejeriers styrelse har beslutat om oförändrat Norrmejerierpris på 375 öre/kg konventionell mjölkråvara och 475 öre/kg ekologisk mjölkråvara.