Error: Object reference not set to an instance of an object. Nya bestämmelser om sanktionsavgifter i livsmedelskedjan från 1 januari 2019 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Nya bestämmelser om sanktionsavgifter i livsmedelskedjan från 1 januari 2019
mjolksplash_webb.jpg

Nya bestämmelser om sanktionsavgifter i livsmedelskedjan från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i livsmedelslagen (2006:804) om sanktionsavgifter i livsmedelskedjan.

Det innebär att en sanktionsavgift ska tas ut i vissa särskilda fall. Det är länsstyrelsen som beslutar om sanktionsavgift när det gäller primärproduktion av livsmedel.

Att som primärproducent inte registrera sin anläggning hos länsstyrelsen innan verksamheten påbörjas omfattas av de nya bestämmelserna. Registrering kan göras via e-tjänst på länsstyrelsens hemsida.

Vidare gäller det vid bristande journalföring vad gäller användning av växtskyddsmedel och biocider till produkter som går till livsmedel.

Det gäller också brister i dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk. Det är reglerat i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2005:20) om livsmedelshygien vad som ska dokumenteras.

En honungsproducent ska löpande dokumentera det totala antalet skördade kupor, den totala produktionsmängden, den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter och datum för leveransen.

Producenter av hönsägg ska löpande dokumentera antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion, den totala mängden producerade ägg, samt mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för leveransen.

Mjölkproducenter ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som levereras direkt till konsument eller detaljhandelsanläggningar samt datum och mängd för opastöriserad mjölk som levereras direkt till konsument.

Den sanktionsavgift som ska tas ut är bestämd till 1 % av årsomsättningen, dock med vissa minimi- och maximinivåer som är olika för olika förseelser. Om man inte ändrar juridisk person vid övertagande av livsmedelsföretag är sanktionsavgiften 0,5 % av årsomsättningen.

Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontaktperson: Elin Hansson, 0611-34 92 54

Mer att läsa:
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/skarpta-straff-for-brott-mot-livsmedelslagen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=sanktionsavgift&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.165.21.4&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_NewsPage/_a4b64f77-62f2-4757-a6aa-309bfe1133b5_sv&_t_hit.pos=4