Error: Object reference not set to an instance of an object. Ny start av Management-utbildning genom IHM - Norrmejerier: Gör gott
Start / Ny start av Management-utbildning genom IHM
IHM låg.JPG

Ny start av Management-utbildning genom IHM

OBS sista anmälningsdatum är onsdag den 9 januari 2019

Läs mer om kursens moment, kostnader och anmälan i folder.

Länk till folder om Managementprogrammet

Att producera mjölk är en komplex verksamhet i sig. Att mjölkgårdarna dessutom blir allt större och effektivare ökar kraven på den som driver verksamheten. Dagens mjölkföretag har ofta flera anställda, olika verksamhetsgrenar och som företagare gäller det att kunna hantera den dagliga driften, motivera och utveckla medarbetarna, ta strategiska verksamhetsbeslut med mera.
IHM har tagit fram en utbildning som ger möjlighet att utvecklas från mjölkproducenter till företagsledare.

Tre centrala och affärskritiska områden
1 Ledarskap
2 Affärsstrategi och lönsamhet
3 Verksamhetsstyrning

Utbildningens upplägg
Utbildningen är uppbyggd på sju moduler om totalt 13 dagar. Under utbildningen kommer du att arbeta med dina egna affärs- och ledarutmaningar för din verksamhet. Utbildningen kommer att varva möten, lärande och erfarenhetsutbyte i klassrummet. Via digitala hjälpmedel (mobiltelefon) kan du lyssna, läsa och svara på de uppgifter du får – enkelt och effektivt när det passar dig bäst. Mellan de olika modulerna kommer det att finnas coaching per telefon där ni utgår från just ditt behov av stöd för att nå din målbild med företagandet.
Handledarna är experter inom sitt område med en väl förankrad förståelse för din verksamhet och utbildningen kommer att ha flera handledare med under flera av modulerna.

När och var
Utbildningen omfattar 13 dagar fördelat på 7 moduler. Start den 18–19 feb 2019 och avslutas den 10 mars 2020.
Modul 1 18–19 feb 2019
Modul 2 26–27 mars 2019
Modul 3 7–8 maj 2019
Modul 4 30 sep–1 okt 2019
Modul 5 12–13 nov 2019
Modul 6 20–21 jan 2020
Modul 7 10 mars 2020
Tidplanen är preliminär. Genomförandet sker i Stockholm i IHM Business Schools lokaler.