Error: Object reference not set to an instance of an object. Norrmejeriers stämma 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Norrmejeriers stämma 2020
Norrmejeriers digitala föreningsstämma 2 juni 2020 2 VD Anders Fredriksson och Presidiet 2_.png

Norrmejeriers stämma 2020

Norrmejeriers stämma den 2 juni genomfördes, i likhet med många andra organisationer, digitalt på grund av den pågående Corona pandemin. 51 av 51 möjliga delegater deltog på stämman som beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag om fördelning av 2019 års resultat och om ansvarsfrihet för styrelsen. Motionsbehandling bordlades dock till en extra stämma i höst.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Stefan Stolt, Junsele och Linda Lejderud, Alnön.
Vid styrelsens konstituerande möte, fick Ulla Bergström, Svensbyn, förnyat förtroende i uppdraget som styrelsens ordförande. Göran Olofsson, Ånäset valdes till vice ordförande.
Nyval till styrelsen: Linda Lejderud, Alnö, Stefan Stolt, Junsele.
Omvalda ledamöter: Helena Ågren, Vännäs och Johan Liljebäck, Överkalix. Övriga ledamöter: Ulla Bergström, Svensbyn (ordförande). Göran Olofsson, Ånäset (vice ordförande). Eva Vidholm, Hallen. John Baars, Flarken. Dan Burman och Peder Nilsson är ordinarie arbetstagarrepresentanter.
Avgående styrelseledamöter: Kjell Forsén, Bredbyn och Jan-Erik Söderholm, Nordmaling.