Error: Object reference not set to an instance of an object. Norrmejerier klättrar i hållbarhetsredovisning - Norrmejerier: Gör gott
Start / Norrmejerier klättrar i hållbarhetsredovisning
Kor ute.jpg

Norrmejerier klättrar i hållbarhetsredovisning

Norrmejerier hamnar på plats fem av 42 svenska livsmedelstillverkare och på plats 18 av 265 svenska varumärken i Sustainable Brand Index för 2016.

Sustainable Brand Index är Skandinaviens främsta studie av varumärken med fokus på hållbarhet. Studien tillfrågar årligen 30 000 konsumenter om hur de ser på 752 svenska varumärken och deras hållbarhetsarbete.
– Att vara ett hållbart företag ställer också krav på ett långsiktigt ansvarstagande för företagets överlevnad och även om det just nu är väldigt tufft i mjölk- och mejerinäringen är Norrmejerier en mejeriförening med framtidstro, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

Hållbara företag stärker varandra
Flera av Norrmejeriers samarbetsparter är också högt upp i rankningen, exempelvis MAX Hamburgerkedja som serverar Norrmejeriers mjölk på samtliga norrländska restauranger, IKEA som tar in norrländsk mjölk i både Umeå och Haparanda, Coop är nummer två av samtliga svenska varumärken och i topp tillsammans med ICA i gruppen dagligvaruhandeln.
– Positionen bland andra svenska företag är något man förtjänar och något vi ständigt jobbar med i hela kedjan, från gården till dess att produkten är konsumerad och förpackningen sorteras i återviningen, berättar Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad och Innovation, Norrmejerier.

Ständiga förbättringar
I produktionen sker ett ständigt förbättringsarbete med avsikt att spara på miljö och ändliga resurser. Några exempel är att Norrmejeriers mejerier i Luleå, Burträsk och Umeå under 2015 har minskat förbrukningen av energi med fem procent under. Vattenförbrukningen vid Umeå mejeri kunde minskas med 15 procent och biogasen motsvarar en tredjedel av energiförbrukningen i mejeriets ångvärmepanna. Burträsk mejeri har på ett år uppnått en halvering av mängden fosfor i utgående avloppsvatten.

Ansvar för ett levande Norrland
Norrmejerier tar dessutom ett ansvar för Norrland med arbetstillfällen, levande landsbygd med ett öppet och attraktivt landskap.
– I slutet av maj bjuder vi våra konsumenter till 20 norrländska gårdar i de fyra nordliga länen för att fira när korna släpps ut på grönbete, berättar Anna-Karin Karlsson.
De norrländska ungdomarna är i fokus och under 2016 har Norrmejerier serverat 120 000 glas mjölk vid 154 stora och små evenemang som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år.

Hållbarhet är något man talar om
Hållbarhet som faktor för lönsamhet blir allt viktigare och Sustainable Brand Index lyfter det som ett allt tydligare samtalsämne. I Sverige är det nu 72 procent av befolkningen som talar om hållbarhet, jämfört med 66 procent 2015. Den tydligaste förändringen är ett växande intresse i den grupp som säger sig inte vara intresserad av hållbarhetsfrågor.

Fakta om Sustainable Brand Index
Sustainable Brand Index är Skandinaviens största studie av varumärken med fokus på hållbarnhet. Studien bygger på 30 000 intervjuer om hur de ser på 752 varumärken och deras hållbarhetsarbete. Studien genomförs årligen från 2011 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Avsikten med studien är att synliggöra och väcka uppmärksamhet om värdet av hållbara varumärken.
Läs mer om Sustainble Brand Index: http://www.sb-index.com/

2016-04-08