Error: Object reference not set to an instance of an object. Midsona förvärvar varumärket Gainomax från Norrmejerier Ekonomisk Förening - Norrmejerier: Gör gott
Start / Midsona förvärvar varumärket Gainomax från Norrmejerier Ekonomisk Förening
Gainomax_LOW.jpg

Midsona förvärvar varumärket Gainomax från Norrmejerier Ekonomisk Förening

Norrmejerier gratulerar Midsona till förvärvet av varumärket Gainomax. Förvärvet innebär att Gainomax blir ytterligare ett av Midsonas starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande. Norrmejerier kommer att fortsätta att producera de mjölkbaserade dryckerna till Midsona under ett femårigt produktionsavtal. 

Försäljningen av varumärket Gainomax ligger helt i linje med vår strategi mot 2030 för att säkerställa en fortsatt god betalningsförmåga och ett stabilt avräkningspris. Strategi 2030 innebär att vi fokuserar på de produkter och varumärken som ger mest avsättning för den mjölk vi får in från våra medlemmar. Köpeskillingen uppgår till 60 Miljoner kronor och erläggs vid tillträdet den 1 september. Till det tillkommer värdet av produktionsavtalet som är en viktig del av affären.
Gainomax är idag ett av Sveriges mest kända varumärken inom sportnutrition och vi är glada att Gainomax nu får en ägare som kan utveckla och förädla både varumärket och produkterna vidare.

Förändringen träder i kraft 1 september 2020
Från och med den 1 september tar Midsona över ägarskapet av varumärket Gainomax, vilket omfattar både försäljning och marknadsföring av produkterna. Fram till och med 31 augusti hanterar Norrmejerier fortfarande försäljning, order och leverans av Gainomax-produkterna. På vilket sätt försäljningen kommer att påverka tjänstemannaorganisationen i Umeå vet vi inte än, ett arbete kring detta kommer att påbörjas nu.
Tillverkningen av de mjölkbaserade sportdryckerna kommer även fortsättningsvis att hanteras av Norrmejerier i Luleå. Vi ser därmed inte att försäljningen kommer att innebära några personalförändringar vid vår produktionsanläggning i Luleå. Vi ser fram emot ett långsiktigt och utvecklande produktionssamarbete med Midsona.

2020-06-26
Anders Fredriksson
Vd


OM Midsona
Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.
Mer information finns på www.Midsona.com