Error: Object reference not set to an instance of an object. Justerat avräkningspris från mars - Norrmejerier: Gör gott
Start / Justerat avräkningspris från mars
Råvarupris mars.jpg

Justerat avräkningspris från mars

Högre energikostnader och något lägre ostpriser än förväntat påverkar betalningsförmågan negativt i början av året.
Betalningsförmågan består av totalt utbetalt avräkningspris samt resultatet i föreningen efter finansiella kostnader.
Mot bakgrund av ovan sänker Norrmejerier baspriset för mars månad med 10 öre samtidigt som ekotillägget höjs 10 öre.

Internationellt fortsätter pulverpriserna att stiga medan fettet sjunker tillbaka något. Det talar för stabila priser på marknaden under de kommande månaderna.