Error: Object reference not set to an instance of an object. Justerat avräkningspris från december - Norrmejerier: Gör gott
Start / Justerat avräkningspris från december
Råvarupris mjölk december 2018.jpg

Justerat avräkningspris från december

Norrmejeriers styrelse har beslutat om en sänkning från första december 2018, av det gemensamma råvaruvärdet med tio öre till 344 öre/kg mjölkråvara, baserat på 4,2% fett och 3,4% protein. Det gemensamma råvaruvärdet gäller konventionell och ekologisk mjölkråvara.

Norrmejeriers A-contopris landar därmed från första december på 364 öre/kg för konventionell mjölkråvara och 464 öre/kg för ekologisk mjölkråvara.

Norrmejeriers avräkningspris sätts kontinuerligt i avsikt att ge ägarna ett konkurrenskraftigt avräkningspris. Aktuell nivå speglar marknadens prisutveckling balanserat mot intjäning och kostnadsläge. Under hösten har ökningen av kostnaderna på el, vatten och diesel påverkat negativt.