Error: Object reference not set to an instance of an object. Jubilarer vid Norrmejeriers årsstämma - Norrmejerier: Gör gott
Start / Jubilarer vid Norrmejeriers årsstämma
Norrmejeriers jubilare 2018.JPG

Jubilarer vid Norrmejeriers årsstämma

Bildtext från vänster: från vänster: Prisutdelare Ewa-May Karlsson. Birgitta & Harry Isaksson, Luleå. Anders Bergström, Svensbyn. Anna-Lisa & Kent-Olof Jakobsson. Åke Fredriksson & Carina Eriksson, Umeå. Anna & Gunnar Lögdberg, Kälen, Krokom. Lisbeth & Lennart Antonsson, Bureå. Carina & Micael Forslund, Kåge. Birgitta & Greger Lögdström, Robertsfors. Ewa & Gösta Holmberg, Robertsfors.


 
 
Norrmejeriers årliga föreningsstämma avslutades sedvanligt med uppvaktning av jubilarer som mottog plaketter och jubileumsgåvor av den speciellt inbjudna prisutdelaren, Ewa-May Karlsson, gruppledare för C och landstingspolitiker i Västerbotten. Jubilarerna har levererat mjölk med utmärkt kvalitet i 18 år, respektive, 3, 6 och 9 år efter guldmedalj*.
 
*Guldmedalj delas ut efter 23 år som leverantör av mjölk med utmärkt kvalitet. Läs mer om 2018 års guldmedaljörer.
 
– För mig är valet av Norrmejerier i mejerihyllan, en självklarhet. Det är med stolthet jag får delta i att uppmärksamma mjölkbönder som levererat mjölk med utmärkt kvalitet i väldigt många år, säger Ewa-May Karlsson.
 
Ewa-May Karlsson har en bakgrund som kommunalråd i Vindelns kommun. Hon är idag gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting och har uppdrag i EUs regionkommitté som bland annat hantera frågor som rör landsbygdsfrågor och livsmedelsförsörjning. Ewa-May Karlsson berättade att  hon även har varit mjölkbonde i Vindelns kommun och att hon lyfter norrländska mjölkbönders specifika förutsättningar med klimat och långa avstånd i EU-politiken.
 
– Det är inte så många som känner till hur olika det kan vara beroende på var inom EU man är verksam, säger Ewa-May Karlsson.
 
Norrmejeriers jubilarer 2018
9 år efter guldmedalj
•Alf & Annelie Bergström, Rossvik, Noraström (deltog inte i Umeå)

6 år efter guldmedalj
•Anna-Lisa & Kent-Olof Jakobsson, Kussjö, Vindeln
•Gösta & Ewa Holmberg, Holmberg, Robertsfors
•Lennart & Lisbeth Antonsson, Ö Bäck, Bureå
•Birgitta & Harry Isaksson, Näsgärdsvägen, Luleå
•Anna & Gunnar Lögdberg, Kälen, Krokom

3 år efter guldmedalj
•Åke Fredriksson & Carina Eriksson, Tväråmark, Umeå
•Greger & Birgitta Lögdström, G:a Storbäcken, Robertsfors
•Petrus & Mona Isaksson, Lilla Lappträsk, Kalix
•Ulf & Irene Oja Johansson, Lillkorsträsk, Älvsbyn (deltog inte i Umeå)
•Birgitta Hållberg, Stybbersmark, Arnäsvall (deltog inte i Umeå)

Guldplakett
•Micael & Carina Forslund, Häbbersfors, Kåge
•Anders & Ulla Bergström, Bodsjöv, Svensbyn
•Stefan Johansson, Mårsmarken, Flarken (deltog inte i Umeå)
•Eva & Fredrik Israelsson, Sand, Tavelsjö (deltog inte i Umeå)
•Märith Ruong, Öjebyn (deltog inte i Umeå)