Error: Object reference not set to an instance of an object. Forskningsprojekt om juverhälsa hos förstakalvare - Norrmejerier: Gör gott
Start / Forskningsprojekt om juverhälsa hos förstakalvare
ko05.jpg

Forskningsprojekt om juverhälsa hos förstakalvare

I samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige ska ett projekt startas, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, som syftar till att förebygga juverhälsoproblem vid kalvning hos förstakalvare.

För att genomföra projektet har vi valt ut besättningar som vi tror kan hjälpa oss. Eftersom inte alla besättningar kan tas med i projektet kommer vi slumpmässigt att kontakta ett mindre antal. Din besättning kan bli en av dessa!

Klicka här för att läsa hela inbjudan >>