Error: Object reference not set to an instance of an object. Dispens för användning av Glyfosat till foderspannmål - Norrmejerier: Gör gott
Start / Dispens för användning av Glyfosat till foderspannmål
LRF.jpg

Dispens för användning av Glyfosat till foderspannmål

LRF Mjölk har fått information om dispens för användning av glyfosat för nedvissning av spannmål till foder i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna samt Gävleborgs län.
Läs om villkor för användning på LRFs hemsida: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-vaxtodling/aktuellt/dispens-for-glyfosat/villkor-for-glyfosatanvandning/

Grunden för dispensansökan är att grödan är sent utvecklad med ett besvärligt skördeläge. Dispensen gäller gårdar som har ett stort behov av att kunna tröska foderspannmålen.
Företag med nötkreatur rekommenderas att i första han skörda spannmålen omogen till helsädes ensilage, annars Glyfosat. Uppmaningen från LRF Mjölk är att undvika bekämpningsmedel så långt det är möjligt.
Tidigare (2008, 2010, 2011, 2012) har dispens för användning av glyfosat beviljats för att förhindra groning och 2015 beviljades liksom i år dispens för nedvissning.
LRF Mjölk följer frågan och återkommer med mer information.

Här kan du läsa beslutet från Kemikalieinspektionen >>

2017-09-14