Start / Medlemsservice / Tankservice

Tankservice

Är det något fel på mjölktanken? Behöver du större tank?

Behov av större tank ska anmälas till Norrmejerier, minst tre månader i förväg. 

 

Fråga gärna tankservice personal angående mjölkrummets storlek, tilluft, frånluft etc.

Information finns även i broschyren "Planering och utformning av mjölkrum".

 

Vill du minska energiförbrukningen kan värmeåtervinning på tanken vara ett mycket bra alternativ.

 

 

 

2018-06-26