Start / Medlemsservice / Tankservice

Tankservice

Är det något fel på mjölktanken? Behöver du större tank?

Vid behov av stor mjölktank, 9000 liter och större ska detta anmälas till Medlemsservice, minst sex månader i förväg. För behov av mindre tankar ska detta anmälas minst tre månader i förväg.

 

För alla parter underlättar det ju tidigare Medlemservice får en anmälan om förändrat behov av mjölktank. 

 

Fråga gärna tankservice personal angående mjölkrummets storlek, tilluft, frånluft etc.

Information finns även i broschyren "Planering och utformning av mjölkrum".

 

Vill du minska energiförbrukningen kan värmeåtervinning på tanken vara ett mycket bra alternativ.

 

 

 

2019-01-10