Start / Medlemsservice / Intransport

Intransport

Information om intransport och biltankar samt vägning.

Tankbilar

Från och med 2017-01-01 utökas tankbilsbeståndet med ytterligare en bil, som kommer att placeras i Örnsköldsvik. Även denna gång har vi valt att anlita Danska tankbyggaren WM Tarm som leverantör.

 

Norrmejerier har idag 15 st tankbilar varav 3 st är reservbilar. som hämtar mjölk från Junosuando i norr till Härnösand i söder. Varje bil har en speciell linje för varje dag där varje leverantör är inlagd. Hämtning sker efter en noggrannt utarbetad rutin som vi uppdaterar årligen. Linjen är lagd så att vi täcker in så stort område som det är möjligt. Varje linje har ca mellan 35 000 och 40 000 kubik på bil och släp när den anländer till något av våra 3 mejerier.


 

Tankbestånd

Vi har i dag 15 st. biltankar med vågsystem, 3 st är ifrån Holland av märket Hobur. Och 2 st levererade från Wedholms. Resterande 10 st  från WM Tarm i Danmark samtliga med vågsystem från M T E.

 

WM Tarm och Hobur tankarna är speciella på flera sätt. Dels är dessa tankar avdelade i mindre fack med så kallade ”baffels”. Det betyder att skiljeväggen mellan facken är försedd med fyra mindre hål vid kanterna och ett större hål i mitten. Dessa hål gör att produkten kan strömma mellan facken med en begränsad fart.

 

Vidare har biltankarna tvåpumpsystem som gör att vi kan pumpa upp till 1000 liter i minuten jämfört med 330 liter i minuten som de äldre tankarna är byggda för.

 

Vi har även 2 st tankar med vågsystem som är byggd av Wedholms.
Biltankarna som Wedholms har byggt har vi valt att behålla den traditionella fackindelningen. Däremot har vi så gott som fördubblat pumpkapaciteten genom ökad rördimension, från 63 mm till 76 mm, och större pump.


 

Vägning hos leverantörer

Det första som sker hos leverantören är att chauffören tarera vågcellerna
(nollställer). Därefter kopplas slangen till gårdstanken och vakuumpumpen startas. Efter ca 25 liters pumpning sker en automatisk växling till centrifugalpumpen och flödet ökas gradvis till mellan 750 och 900 liter per minut beroende på typ av gårdstank. När det är ca 50 kg kvar i gårdstanken sker en ny pumpväxling, tillbaka till den mindre vakuumpumpen som pumpar in det sista, slangen töms och rullas in. Först nu sker själva vägningen som tar 10 -15 sekunder svar efter kvitto skrivs ut och bilen är klar för avfärd.


 

Vågsystemets uppbyggnad

I tankramen sitter 4 st. vågceller som är parallellt kopplade två och två. Främre vågcellerna är rörliga längs med ramen och bakre är fasta. Vid disk hettas tanken upp och spänningen som blir kan fångas upp tack vare rörligheten. Information från vågcellerna sammanförs i kretskortet och skickas vidare till datorenheten.

Peder Nilsson, Norrmejerier