Error: Object reference not set to an instance of an object. Brist och lång leveranstid av maskiner, däck och reservdelar - Norrmejerier: Gör gott
Start / Brist och lång leveranstid av maskiner, däck och reservdelar
vårbruk.jpg

Brist och lång leveranstid av maskiner, däck och reservdelar

Corona påverkar tillgången på reservdelar, maskiner däck mm.

Beredskapsgruppen för medlemmar gällande Covid-19 får signaler om att det är längre leveranstider på maskiner, däck och reservdelar inför vårbruket. Detta beror på att det är relativt hög smittspridning runt om i världen och Europa, vilket innebär olika typer av nedstängningar mm.

Som lantbrukare är det bra att nu ser över reservdelslagret och beställa i god tid.