Error: Object reference not set to an instance of an object. Besök på Umeå mejeri - Norrmejerier: Gör gott
Start / Besök på Umeå mejeri
Centerbesök.jpg

Besök på Umeå mejeri

Arne Lindström ordförande för LRF Västerbotten, och Eric Bergner (C) Umeå, vice ordförande för Jordbruksutskottet Kristina Yngwe (C) och Mattias Larsson (C) Umeå.

Tisdag den 29 mars var Jordbruksverkets Insynsråd på besök som bestod av såväl politiker, generaldirektörer som tjänstepersoner från olika delar av samhället.
Först diskussioner i konferensrummet med vd Anders Fredriksson, Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad och innovation, Lars Westman medlemschef och Gunnar Eklund, platschef vid Umeå mejerier. Därefter rundvandring i mejeriet tillsammans med journalister och fotografer från tv och tidning.
 
Onsdag den 30 mars kom vice ordförande för Jordbruksutskottet Kristina Yngwe tillsammans med partikollegor från Centern i Umeå Mattias Larsson och Eric Berger.
Lars Westman, medlemschef och Arne Lindström ordförande för LRF Västerbotten tog emot och Johanna Cory genomförde en uppskattad visning i mejeriet.
 
Besöken är betydelsefulla och ger oss möjlighet att berätta och förmedla synpunkter om möjligheter och utmaningar med mjölk- och mejerinäring i norra Sverige.

2016-03-31