Error: Object reference not set to an instance of an object. Baspris/råvarupris oförändrat från 1 november 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Baspris/råvarupris oförändrat från 1 november 2020
Råvarupris november 2020.jpg

Baspris/råvarupris oförändrat från 1 november 2020

Rörelsens resultat i September följer förväntningarna exkl. försäljning av Gainomax. Avräkningspriset och ekotillägget lämnas oförändrat i november.