Error: Object reference not set to an instance of an object. Baspris/råvarupris höjs 10 öre från 1 oktober 2020 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Baspris/råvarupris höjs 10 öre från 1 oktober 2020
Råvarupris oktober 2020.jpg

Baspris/råvarupris höjs 10 öre från 1 oktober 2020

Utfall på försäljning och lönsamhet är i linje med förväntningar efter årets andra tertial. Det ackumulerade resultatet efter augusti är 55 Mkr bättre än föregående år. Effekterna sedan Corona-utbrottet är att försäljning av framförallt färskvaror har förstärkts något och osten är närmast opåverkad. Försäljningen till restauranger och storkök har minskat samtidigt som dagligvaruhandeln har ökat nästan samma utsträckning. Sammanvägt gör vi bedömningen att höja baspris/råvarupris + 10 öre från 2020-10-01.

 

Ekotillägget sänks 10 öre från 1:a oktober 2020
Den totala betalningsförmågan för ekologiska produkter har dock inte stärkts. Norrmejerier sänker därför ekotillägget med 10 öre från 2020-10-01. Den totala ersättningen för ekologisk mjölk från 1:a oktober är därför oförändrad.